Byggnadsantikvarieföreningen

Byggnadsantikvarieföreningen är en förening för alla som studerar till eller är verksamma som byggnadsantikvarier/bebyggelseantikvarier. Medlemskapet är gratis och all kommunikation sker tills vidare via en grupp på Facebook som nås via denna länk Byggnadsantikvarieföreningen (BAF)

Huvudskär i Stockholms skärgård där gamla BAFs sista årsmöte hölls och nya BAF bildades.
Foto: Hanna Gårdstedt.

Byggnadsantikvarieföreningen (BAF) ska verka för:

• att hålla debatten om kulturvårdens synsätt levande,
• att informera om byggnadsantikvariens kompetens och yrkesroll,
• inspiration och kunskapsspridning genom seminarier, årsmöten och exkursioner,
• fortsatt kontakt mellan verksamma byggnadsantikvarier och de byggnadsantikvariska utbildningarna

Med byggnadsantikvarie menas person med byggnadsantikvarisk, bebyggelseantikvarisk eller motsvarande utbildning eller person som är verksam med dessa uppgifter.

Byggnadsantikvarieföreningen (BAF) hette tidigare Bebyggelseantikvariers förening (BAF). Medlemskapet är gratis och du blir medlem genom att ansluta dig till denna facebookgrupp.

På årsmötet 2012 valdes följande styrelse:

Jessica Jönsson, ordförande
Staffan Hansing, kassör
Martina Berglund, ledamot
Daniel Olsson, ledamot
Julia Cronqvist, ledamot

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)